Aanzicht
Handicom goes Solar too!


Zonnige input voor onze
ontwikkeling van computer- en communicatie-hulpmiddelen voor gehandicapten.
Wilt u ook zonnepanelen? Bezoek www.handicomsolar.nl
English Nederlands

Teruglevering, Meten en Saldering

Als je als stroomproducent (groen, grijze of pikzwarte) stroom teruglevert (tot een bepaald maximum) dan is de leverancier verplicht dit te salderen, oftewel dit te verrekenen met de afgenomen stroom. Het salderen is dus strict een zaak tussen jou en je leverancier. Moet de teruggeleverde stroom dus wel gemeten worden, dus heb je daar mogelijk een nieuwe (hoofd-)meter voor nodig. Dit wordt in vaktermen de meter op het Overdrachtspunt (de OP-meter) genoemd. Is er bij jou sprake van hoog/laag tarief, dan krijg je dus 4 telwerken, anders heb je er alleen 2 voor de levering/teruglevering.

Ik kan 2 situaties bedenken waarbij het te overwegen valt af te zien van het bemeten van de teruglevering aan het net, dus je oude meter te laten hangen:

  1. Als je tot de gelukkigen behoort die nog een oude draaischijfmeter hebben die achteruit kan lopen. Voor jullie zal de stroom die je op zonnige momenten teruglevert weer worden uitgemiddeld met de stroom die je op andere momenten weer afneemt. Dit noemen we een salderende meter.
  2. Het is ook mogelijk dat je bijvoorbeeld verwacht dat je op vrijwel alle momenten meer stroom zult gebruiken dan produceren. Dan zal de totale teruglevering dus zeer klein zijn. De kosten van het laten plaatsen van een nieuwe (hoofd-)meter wegen dan niet tegen het terugverdienen aan de terugleveren van je overtollige zonnestroom.

Medio Februari 2009 is bij ons de hoofdmeter toch (op ons verzoek) vervangen. Ik had al sinds 2000 een digitale meter die nulkommaniks meet als ik iets teruglever, en met 3500 Wp opgesteld vermogen verwacht ik toch redelijk vaak stroom terug te kunnen leveren. Wij hadden een hoog/laag tarief meter, en dus nu een 4-telwerk. (meer details zie hier) Wat schetst mijn verbazing: ook de Brutoproductiemeter moet dan een hoog/laag tarief meter zijn. De man van Liander vertelde mij dat zij altijd identieke meters plaatsen, zowel de OP- als de BP-meter. Nou, ik ben benieuwd wat CertiQ gaat doen met het onderscheid in zonnestroom in het weekend en door de week. En afname kan niet eens, alleen het PV-systeem is erop aan gesloten, mag niet anders.

Dit maximum was 3000 kWh per jaar, maar is(???) per 1 jan 2009 opgetrokken naar 5000 kWh per jaar. (bron SDE-site mei 2009)

Salderen is dat de teruggeleverde stroom verrekend wordt met op andere momenten afgenomen stroom. Het gaat immers om jaar-totalen. Ik heb begrepen de de netbeheerder, die nu nog verantwoordelijk is voor de meterstand-opnames, de teruglevering aftrekt van de afname, en het resultaat aan de leverancier doorgeeft. Die zal dat aan jou factureren.
Lever je meer dan het maximum? tot 2009 kon je de wet zodanig uitleggen dat er niet gesaldeerd hoefde te worden en dat er voor de gehele teruglevering slechts een ´redelijke vergoeding´ aan jou betaald hoefde te worden. En zo´n ´redelijke vergoeding´ is aanzienlijk minder dan dat je voor de afgenomen stroom moet betalen! Een onwaarschijnlijke situatie voor de meeste van ons overigens.

Vanaf 2009 valt alleen het meerdere buiten de salderingsregeling.
En als je meer teruglevert dan afneemt? Dus een negatief totaalverbruik hebt? Tsja, terugbetalen willen de meeste leveranciers meestal liever niet. Als je bijvoorbeeld vlak voor de zomer bent overgestapt op een andere leverancier, en vlak na de zomer maken zij de ´jaar´nota op, dan kan zoiets best wel voorkomen :( Ik verwacht dat de meeste leveranciers de wet in hun eigen voordeel zullen interpreteren, en dus slechts een redelijke vergoeding zullen betalen. Jammer dan. Zou er ooit een minimum aan de salderingsregeling zijn gesteld? (???)

2/Metering