Aanzicht
Handicom goes Solar too!


Zonnige input voor onze
ontwikkeling van computer- en communicatie-hulpmiddelen voor gehandicapten.
Wilt u ook zonnepanelen? Bezoek www.handicomsolar.nl
English Nederlands

Historische opbrengst-overzichten

dagopbrengst sinds oprichting
Hierboven ziet U de (genormeerde) dagopbrengsten van de laatste 400 dagen.
De staafjes geven de dagopbrengsten weer in kWh/kWp.
De bruine curve is het weekgemiddelde, of beter gezegd: het gemiddelde van die dag en de 3 dagen daarvoor/daarna.
Idemdito de blauwe curve, het 30-daags (maand) gemiddelde.
De grijze jaarcurve geeft het gemiddelde aan van de 365 voorafgaande dagen. Let op: tot feb 2010 beslaat deze nog geen compleet jaar!

Hieronder ziet U onze gegevens nadat die zijn toegevoegd en verwerkt door de internationale database van SonnenErtrag


2/EHistory