Aanzicht
Handicom goes Solar too!


Zonnige input voor onze
ontwikkeling van computer- en communicatie-hulpmiddelen voor gehandicapten.
Wilt u ook zonnepanelen? Bezoek www.handicomsolar.nl
English Nederlands

Copyrights & disclaimer & target

Informatie van deze site mag niet zonder toestemming worden overgenomen, er mag wel naar worden verwezen. Daar waar mogelijk zullen ook wij via bronverwijzingen werken om de oorsprong van de door ons gebruikte gegevens aan te duiden.

De informatie verstrekt op deze site is puur indicatief en instructief bedoeld. Het kan nimmer direct ingezet worden in juridische zaken en ook nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid over de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de op deze site verstrekte informatie.

Het primaire doel van deze site is een informatieve bijdrage te leveren aan (aspirant) producenten van uit zonlicht gewonnen electriciteit.
Het secundaire doel is om middels een kosten/baten analyse na te gaan in hoeverre de aannames van SDE regeling van 2008 de realiteit van de komende jaren benaderen zullen.

1/Disclaimer